ВИСОКОКАЛОРЍЧЕН

ВИСОКОКАЛОРЍЧЕН, -чна, -чно, мн. -чни, прил. Спец. Който е много калоричен. Противоп. нискокалоричен. Нефтът е евтин и висококалоричен енергетичен източник и много важна суровина за химическата промишленост. Геогр. X кл, 28. Висококалорична храна. Висококалорично гориво.

Списък на думите по буква