ВИСОКОКВАЛИФИЦЍРАН

ВИСОКОКВАЛИФИЦЍРАН, -а, -о, мн. -и, прил. Книж. 1. Който е с много висока квалификация. Противоп. нискоквалифициран. Висококвалифициран специалист. Висококвалифицирани кадри.

2. За който е необходима много висока квалификация. Противоп. нискоквалифициран. Висококвалифициран труд. Висококвалифицирана помощ.

Списък на думите по буква