ВИСОКОМЀР

ВИСОКОМЀР м. Спец. Общо название на инструменти и уреди, които служат за измерване на височината на точки от земната повърхност, на дървета, на полета на летателни апарати и пр.: висотомер, алтиметър.

Списък на думите по буква