ВИСОКОМЀРИЕ

ВИСОКОМЀРИЕ, мн. няма, ср. Презрително и пренебрежително отношение към другите поради прекалено голямо самомнение; надменност, горделивост, надутост, високомерност. Ето го, цял изпълнен с надменност и високомерие, с ръце отзад, той .. насмешливо слуша какво му говорят. Й. Йовков, Разк. I, 15. С дъщерите на интелигентни семейства тя [Ирина] също не дружеше, защото високомерието им я оскърбяваше. Д. Димов Т, 4. Зад пълната му с външно почитание поза личеше високомерие и нахалство. Ем. Станев, ИК I и II, 108.

Списък на думите по буква