ВИСОКОМЛЀЧЕН

ВИСОКОМЛЀЧЕН, -чна, -чно, мн. ‑чни, прил. Книж. За домашно животно — който дава много мляко. Високомлечна крава. Високомлечно говедо.

Списък на думите по буква