ВИСОКОМОЛЕКУ̀ЛЕН

ВИСОКОМОЛЕКУ̀ЛЕН, -лна, -лно, мн. -лни, прил. Хим. Физ. Който съдържа в молекулата си голям брой атоми и има обикновено молекулно тегло над 1 000; високомолекулярен. Високомолекулни въглехидрати. Високомолекулни съединения.

Списък на думите по буква