ВИСОКОПЀЩЕН

ВИСОКОПЀЩЕН -щна, -щно, мн. ‑щни, прил. Спец. Който се отнася до високи доменни пещи. Високопещно производство. Високопещна сгурия. Високопещен газ.

Списък на думите по буква