ВИСОКОПОЧИТА̀НИЕ

ВИСОКОПОЧИТА̀НИЕ, мн. няма, ср. Остар. Книж. Голяма почит, голямо уважение. Той е кметът, и подир него и учителят, и двамата наближават с едно високопочитание. Ил. Блъсков, КУ, 35. Чиновниците, съдиите длъжни са точно и совестно да отправят своето звание,.., и затова заслужават от нас високопочитание и доброволна послушност. Хр. Данов, ППК (превод), 79-80. Като прося вашите светли молитви и благословения, оставам с високопочитание Вашего Блаженства най-смиренний почитател Макариополский Иларион. ПСп, 876, кн. 11-12, 19.

Списък на думите по буква