ВИСОКОПРОДУКТЍВЕН

ВИСОКОПРОДУКТЍВЕН, -вна, -вно, мн. -вни, прил. Спец. Който се отличава с голяма продуктивност; много продуктивен. Противоп. нископродуктивен. Около София съществуват много благоприятни природни и икономически условия за развитие на високопродуктивно животновъдство. ВН, 1959, бр. 2508, 2. Високопродуктивен сорт пшеница. Високопродуктивни породи животни.

Списък на думите по буква