ВИСОКОПРОСВЕТЀН

ВИСОКОПРОСВЕТЀН, -а, -о, мн. -и, прил. Книж. Който е много просветен; много образован. — Право да си кажа, не можах да си помисля дори, че някога ще видя в моето отечество тъй високопросветени жени, каквито виждам сега пред себе си. Ст. Костов, М, 41. Кой знае — може би картината, която току-що свърших, ще получи висока оценка от журито и централно място в предстоящата изложба. Може би ще дойде една наистина високопросветена тричленна комисия, ще огледа двете зали и ще спре не другаде, а пред моето табло. С. Северняк, ВСД, 105.

Списък на думите по буква