ВИСОКОРАЗРЀДЕН

ВИСОКОРАЗРЀДЕН, -дна, -дно, мн. ‑дни, прил. Който се отнася до висока степен на производствена квалификация, до висок разред. Високоразредната работа не трябва да се възлага на слабоквалифицирани работници.

Списък на думите по буква