ВИСОКОРАЗРЀДНИК

ВИСОКОРАЗРЀДНИК, мн. -ци, м. Работник, който има висока степен на производствена квалификация, висок разред. Над 2 000 работници,.. високоразредници ще повишават своите знавия в различни форми на техническото обучение. НМ, 1963, бр. 246, 2.

Списък на думите по буква