ВИСОКОРО̀ДИЕ

ВИСОКОРО̀ДИЕ, мн. няма, ср. Остар. Книж. В съчет. с притеж. местоим. ваше, негово, нейно, тяхно. Титла на високопоставени лица, употребявана у нас в миналото. Ваше високородие г-не Найдене! Ние сме уверени, че колкото и да ви умоляваме.., повече щете са потрудите за давията на покойний х. Рашка. АНГ I, 518.

— От рус. высокородие.

Списък на думите по буква