ВИСОКОСТОЯ̀Щ

ВИСОКОСТОЯ̀Щ, -а, -о, мн. -и, прил. Книж. Който има голямо служебно или обществено положение; високопоставен. Умствени или духовни интереси в най-широк смисъл в тези времена имали главно духовните лица и покрай тях — охолните боляри. Затова авторите, читателите и купувачите се разпределят почти изключително между тия две високостоящи класи на тогавашното общество. Б. Ангелов, ЛС, 135-136. В нечестни сделки и доставки били замесени и най-високостоящи правителствени лица. Ист. X и XI кл, 240.

Списък на думите по буква