ВИСОКОСТЪ̀БЛЕН

ВИСОКОСТЪ̀БЛЕН. Вж. високостеблен.

Списък на думите по буква