ВИСОКОСЪЗНА̀ТЕЛЕН

ВИСОКОСЪЗНА̀ТЕЛЕН, -лна, -лно, мн. -лни, прил. Книж. Който е много съзнателен. Патетично звучи да кажеш, че някой е високосъзнателен, но има хора. Тези високосъзнателни хора подчиняват себе си най-напред на дълга и на онова, което трябва да направят.

Списък на думите по буква