ВИСОКОТЕХНОЛОГЍЧЕН

ВИСОКОТЕХНОЛОГЍЧЕН, -чна, ‑чно, мн. -чни, прил. Който е свързан с използването на високо развити технологии. Правим чипове за "Рено" и високоскоростни влакове.. Правят се големи инвестиции в тези високотехнологични направления. ДТ, 1998, бр. 172, 3. Днес в парламента ще се обсъжда проектозакон за високотехнологичните дейности. △ Високотехнологичен продукт.

Високотехнологичен парк. Спец. Комплекс, център, средище за развитие на високи, обикн. информационни технологии или съвкупност от разположени на различни места компютърни фирми, работещи съвместно по общи задачи в това направление. Ако искаме в България да има високотехнологични паркове, трябват компютърни специалисти. 24 часа, 2000, бр. 9, 7. Специалистите във високтехнологичните паркове са разпръснати по цял свят и общуват чрез компютри, свързани в една система. ДТ, 2001, бр. 123, 36.

Списък на думите по буква