ВИСОКОУВАЖА̀ЕМ

ВИСОКОУВАЖА̀ЕМ, -а, -о, мн. -и, прил. Книж. Обикн. в обръщение. Който е достоен за голямо уважение и почит. — Високоуважаемий г-н Големанов и драги съгражданино, с Вашата щедра десница се издигна нов храм на светлина и просвета в нашия, със славни заслуги в миналото, роден градец. Ст. Л. Костов, Г, 22-23.

Списък на думите по буква