ВИСОКОУ̀МСТВО

ВИСОКОУ̀МСТВО, мн. няма, ср. Остар. Книж. Високоумие.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква