ВИСОКОФРЕКВЀНТЕН

ВИСОКОФРЕКВЀНТЕН, -тна, -тно, мн. -тни, прил. Спец. Високочестотен. Високофреквентни радиовълни. Високофреквентен ток.

Списък на думите по буква