ВИСОКОХУМА̀НЕН

ВИСОКОХУМА̀НЕН, -нна, -нно, мн. ‑нни, прил. Книж. 1. Който е много хуманен, човечен, човеколюбив. Лекарят трябва да бъде високохуманна личност.

2. Който е проява, израз на голяма хуманност, човечност, човеколюбие. Високохуманна постъпка. Високохуманно дело.

Списък на думите по буква