ВИСОТОМЀР

ВИСОТОМЀР м. Спец. Общо название на инструменти и уреди, които служат за измерване на височината на точки от земната повърхност, на дървета, на полета на летателни апарати и пр.; високомер, алтиметър. Той [пилотът] има чувството.., че самолетът прави остър завой.. Но безпогрешните уреди пред него му откриват с точни стрелки и радиосигнали верните посоки. А обладаният от страх няма пред себе си никакъв уред, нито висотомер, нито радар, за да му посочи самозаблудите. Бл. Димитрова, ПКС, 309. Хоризонтът се преобръща, иглата на висотомера лудо играе по циферблата. П, 1991, бр. 9, 9.

Списък на думите по буква