ВИСТ

ВИСТ, вѝстът, вѝста, мн. няма, м. 1. Вид игра на карти, подобна на бридж, която се играе между четирима души, двама срещу двама, с 52 карти.

2. Като междум. При някои игри на карти — възглас за означаване на участие в играта срещу отговорния играч.

— Англ. whist.

Списък на думите по буква