ВИСУ̀ЛЧЕ

ВИСУ̀ЛЧЕ, мн. -та, ср. Умал. от висулка; висулчица.

Списък на думите по буква