ВИТА̀ЕНЕ

ВИТА̀ЕНЕ, мн. -ия, ср. Отгл. същ. от витая.

Списък на думите по буква