ВИТА̀ЛЕН

ВИТА̀ЛЕН, -лна, -лно, мн. -лни, прил. Книж. 1. Който се отнася до живота, съществен за живота, за жизнените явления; жизнен. Витален процес. Витална реакция. Витален режим.

2. Който е изпълнен с жизненост, бодрост, енергия. Малко по-късно бяха вече годините преди първата руска революция, с повишен социален усет, време на Яворовите "Стихотворения" и на дълбоко виталната, дръзка поезия на Кирил Христов. К. Константинов, ППГ, 32. Напрегнат, раздвижен и витален, образът на Каралийчев не може да се побере в строгите рамки на обикновената композиция. Лит. ХI кл, 209. Витален тип.

— От лат. vitalis.

Списък на думите по буква