ВИТАЛЍЗЪМ

ВИТАЛЍЗЪМ, -ѝзмът, -ѝзма, мн. няма, м. Филос. Учение в биологията, което обяснява жизнените процеси със съществуването в живите същества на особен нематериален фактор, наречен "жизнена сила","жизнен порив" и др. Идеализмът в биологията се проявява като анимизъм (учение за "душата") или по-често като витализъм (учение за "жизнената сила"). З. Тодорова и др., Обиол. Х кл, 5.

— От фр. vitalisme.

Списък на думите по буква