ВИТА̀ЛНОСТ

ВИТА̀ЛНОСТ, -тта̀, мн. няма, ж. Книж. Отвл. същ. от витален. В драмите си той пръв разкри оная ирационална виталност на природата и силата на личната воля, от която се вдъхновяваха първите юноши на новата епоха. БР, 1931, кн. 6, 187. От тия няколко разказа.. лъхаше някаква предвечна горест, която се сгъстяваше до безнадеждност, но в която все пак трептеше приглушеният пулс на непобедима виталност. К. Константинов, П, 57.

Списък на думите по буква