ВИТАМИНО̀ЗНОСТ

ВИТАМИНО̀ЗНОСТ, -тта̀, мн. няма, ж. Книж. Отвл. същ. от витаминозен. Храна със запазена витаминозност.

Списък на думите по буква