ВИТАМИНОЛО̀ГИЯ

ВИТАМИНОЛО̀ГИЯ, мн. няма, ж. Наука за витамините, дял от науката за храненето и обмяната на веществата.

Списък на думите по буква