ВЍТЕЛ

ВЍТЕЛ, -ът, -а и -ят, -я, мн. -тли, м. Диал. 1. Късо обло дърво, което се употребява при връзване на снопи. Павел улови баща си, измъкна из пояса му вителя, с който вързват снопи, и си тръгна. Елин Пелин, Съч. I, 25. Докато нагласят каруцата, докато напълнят с вода бъкела и приберат паламарките, витела и сърповете, разсъмна. Ем. Станев, ИК III, 195. Жетварки, на постат прекършили снага, / чевръсто сърпове повели са в ръка, / а спретнат драгоман вий с вителя вързопи. П. П. Славейков, Избр. съч. III, 13-14.

2. Уред за усукване или пресукване на нишки за прежда, въже и др. Стига връцка вителът да предеш цял ден сукаре, че ще загубиш фцете! БД I, 72. // Късо дръвце, около 20 см, с кукичка, което служи за сукане на върви, особено козиняви.

3. Уред за чистене на памук от семките в шушулката. Ке земат шишарки, ке изтребат букак, ке извият на вител, ке изпредат. Т. Панчев, РБЯд, 53.

4. Чекрък, с който се вади вода от кладенец и др. Сянката в дъното се раздвижи и подпирайки се с ръце за стените, се качи в кофата. Почнах да въртя витела, а въжето се навиваше, навиваше. Й. Радичков, ПЦ, 26.

5. Воденичен камък. Она [воденицата] е с два витела и доволствува всичката потреба манастирска, като меле непрестанно. Н. Рилски, ОМР, 53.

6. Дървен райбер или кука на прозорец и др. (Вл. Георгиев и др., БЕР).

7. Винт (Ст. Младенов, БТР).

8. Водовъртеж, въртоп. Овчарот.. си имал два кавала, та погрешка му паднале во езерото и му се удаиле во витело, що се виел во езерото. Нар. прик., СбНУ ХIV, 118.

На вѝтел. Диал. В кръг, на колело. Ето ги втурнаха се теленцата, играят на вител, ближат се едно друго и политат към циментовите корита, за да се напият от сребристата вода. Кр. Григоров, И, 103. Вихром летят самодиви чевръсти. / Ред слъкатушат, на вител завърнат, / свият, извият в замах се разгърнат. П. П. Славейков, Събр. Съч. I, 170.

Списък на думите по буква