ВИТЛЕЀМСКИ

ВИТЛЕЀМСКИ, -а, -о, мн. -и. Прил. от Витлеем (град в Палестина, в който, според християнската религия, се е родил Христос). Горящата огнена точка е някъде по-високо над земята, дългият все повече и повече разширочаващ се сноп от лъчи пада полегато надолу и цялата гледка тъй напомня увисналата, едра витлеемска звезда в таблата на старите иконописци. Й. Йовков, Разк. II, 190.

Списък на думите по буква