ВИТЛООБРА̀ЗНО

ВИТЛООБРА̀ЗНО. Нареч. от витлообразен; като спирала, спираловидно, на витло, витлово. Стълбите, които водеха към тоя кат, се извиваха витлообразно и капризно и излизаха на едно тясно коридорче. Ив. Вазов, Съч. VI, 148. Каруцата бавно, с подскачане премина моста и когато заизкачва пътя, прокаран витлообразно по билото,.., храсталакът отдясно замърда. П. Михайлов, ПЗ, 127-128. За да се получи по-силно магнитно поле, се използува изолиран проводник, навит витлообразно върху макара, наречен намотка. Физ. VIIIкл, 1965, 86.

Списък на думите по буква