ВИТОВЀЖД

ВИТОВЀЖД, -а, -о, мн. -и, прил. Нар.-поет. Който е с вити вежди. Сопотненки, тънкокръсти, височки, / белолики, витовежди, черноочки. П. Р. Славейков, Сл, 70-71. Прелагаха го [либето] долните моми, / .. / леподумите, милогледите, / милогледите, витовеждите, / витовеждите, длъгокосите. Нар. пес., СбНУ ХLIV, 285.

Списък на думите по буква