ВИТОГРЍВКА

ВИТОГРЍВКА ж. Нар.-поет. Епитет на кобила с вита, къдрава грива. Добри гласи ти носиме, / от оздоле Овчо поле: ко‑

билки ти се изждребили / се кобилки витогривки. Нар. пес., СбНУ III, 23.

Списък на думите по буква