ВИТОРО̀ЖКО

ВИТОРО̀ЖКО м. Нар.-поет. Епитет на месеца, когато е в новолуние. Нека тая нощ на сън я видя пак, / но да ми е румена и весела: / на чело ѝ блеснала зорницата, / на гърди ѝ — виторожко месечко. А. Разцветников, С, 93.

Списък на думите по буква