ВЍТОШКИ

ВЍТОШКИ, -а, -о, мн. -и, прил. Който се отнася до Витоша, който е свързан с Витоша (планина в западната част на България южно от София). Аз минах край пеликаните, край лебедите, край витошките орли. Ив. Вазов, Съч. ХС, 124. Първите крачки на българските туристи са направени по витошките подножия. П. Делирадев, В, 6. Това е споменът за беден праг, / за тъмна стаица, където свети / надникнал витошкият връх със сняг / и майчината сребърна коса... Бл. Димитрова, Л, 232-233. Витошката вода е много хубава за пиене. △ Витошка хижа.

Витошко лале. Бот. Планинско цвете с жълти цветове, които приличат на божур. Frolius europeus.

Списък на думите по буква