ВИТРА̀Ж

ВИТРА̀Ж м. Изк. Орнаментална или сюжетна композиция на прозорец, врата или във вид на самостоятелно пано, направена обикн. от късчета цветно стъкло. Готическата архитектура освобождава стената от нейните тектонични функции и тя остава само да ограничи затвореното пространство.. Така възникват готическите витражи. За фреската повече няма място в стените на храма и тя се пренася върху прозорците. Хр. Ковачевски, СК, 35.

— Фр. vitrage 'остъкляване'.

Списък на думите по буква