ВИТРЍНА

ВИТРЍНА ж. 1. Място в магазин откъм улицата, заградено със стъкло, където се излагат разни стоки. Витрините на богатите магазини бяха ярко осветени. П. Стъпов, ЧОТ, 122. Магазините са големи и светли — с широки спокойни витрини, които не крещят, понеже са спечелили доверието на купувачите. Н. Ферманджиев, МП, 37. — А като гледам какви хубави платове има по-витрините, очите ми остават... М. Марчевски, П, 150. В една цветарска витрина видя куп кошници с хризантеми — много хризантеми — бели, розови, червени... М. Грубешлиева, ПИУ, 251.● Обр. Пред мен е един "Юбилеен алманах".. По своето предназначение той е една своеобразна витрина за развитието на България. С. Северняк, ИРЕ, 318. Франция също се оформя като лидер в европейската ядрена енергетика. Там се говори за закриване на последните ТЕЦ с въглища и мазут. Това даде повод на френския министър по опазване на околната среда.. да заяви, че Франция със своите АЕЦ ще бъде екологичната витрина на Европа. Дем., 1990, бр. 46-47, 7.

2. Шкаф със стъклени стени, в който се излагат обикн. ценни, редки предмети. Ателието беше голямо и добре обзаведено.. По-навътре имаше дълги стъклени витрини с изложени в тях различни скъпи бижута. Г. Белев, КВА, 290. Най-напред посетителят на музея се спира пред витрините на нелегалната преса. Г. Караславов, Избр. съч. III, 253.

3. Остъклена част на шкаф, бюфет, в която се поставят сервизи, художествено изработени предмети и др. Стъпваше [слугинчето] на пръсти по меките килими, предпазливо изтриваше праха от стъклените витрини и лъскавите бюфети. М. Марчевски, МП, 7. Лили иска.. долапче със стъклена витрина. В. Бончева, АП, 112.

— От фр. vitrine.

Списък на думите по буква