ВИТЯ̀ЖКИ

ВИТЯ̀ЖКИ, -а, -о, мн. -и, прил. Остар. Книж., сега ритор. Геройски. За това негово витяжко дело проводи му ся орден св. Ани. Г. Раковски, ГП, 233.

— Друга форма: ви тѐжки.

Списък на думите по буква