ВИХРОГО̀НЕН

ВИХРОГО̀НЕН, -нна, -нно, мн. -нни, прил. Нар.-поет. За кон — който е много бърз и буен. Само да му кажеха, беше готов да препусне на вихрогонния жребец из Подунавието, за да възвести на народа, че е

дошло време да се събаря тиранията. Д. Линков, ЗБ, 28. А вече в Каменград / на вихрогонен кон летеше Делибана. П. П. Славейков, Събр. съч. III, 200.

Списък на думите по буква