ВИХРОГО̀НЧЕ

ВИХРОГО̀НЧЕ, мн. -та, ср. Нар.-поет. Умал. от вихрогон. Дий, дий, конче вихрогонче, / дий, дий, конче от балонче! Чичо Стоян, ЧК, 9.

Списък на думите по буква