ВИХРОХО̀ДЕН

ВИХРОХО̀ДЕН, -дна, -дно, мн. -дни, прил. Нар.-поет. За кон- който се движи бързо като вихър; вихроход.

Списък на думите по буква