ВИХРОХО̀ДЕЦ

ВИХРОХО̀ДЕЦ, мн. -дци, след числ. ‑деца, м. Нар.-поет. Епитет на кон, който е много бърз и буен и се движи бързо като вихър; вихроход.

Списък на думите по буква