ВЍХРЯ

ВЍХРЯ СЕ, -иш се, мин. св. вѝхрѝх се, несв., непрех. Разг. 1. За явление, обикн. отрицателно — проявявам се с голяма сила. В министерството се вихри корупция. △ Из страната се вихри спекула. // За забавление — протичам буйно. Той [изборният купон] се вихреше в Американския културен център. 24 часа, 2000, бр. 305, 2.

2. Правя нещо буйно или енергично. Цяла нощ се вихриха на купона. △ Днес цял ден се вихрих в кухнята и всичко блесна.

ВЍХРЯ

ВЍХРЯ СЕ, -иш се, мин. св. -их се, несв., непрех. Разг. 1. За буря, виелица, стихия и под. — проявявам се с голяма сила, буйно; вилнея. Люта зима беше миналата година, а и дълга — вихри се 3 месеца. △ Бурята се вихри цял ден.

2. Прен. За явление, обикн. отрицателно — проявявам се с голяма сила. В министерството се вихри корупция.

3. Прен. Върша нещо с устрем, напористо, енергично и е невъзможно да бъда спрян, обуздан. — Оставѝ я̀ това лято тя да се разпорежда в туристическия комплекс. Амбициозна е, иде ѝ отръки, ще се вихри и ще го разработи.Цяла нощ се вихриха на купона. △ Днес цял ден се вихрих в кухнята и всичко блесна.// За забавление — протичам буйно. Той [изборният купон] се вихреше в Американския културен център. 24 часа, 2000, бр. 305, 2.

Списък на думите по буква