ВИЦЕ

ВИЦЕ- Книж. Първа съставна част на сложни думи със значение: помощник или заместник, обикн. на висше длъжностно лице, напр.: вицепрезидент, вицепремиер и др.

— Лат. vice 'вместо'.

Списък на думите по буква