ВИЦЕАДМИРА̀Л

ВИЦЕАДМИРА̀Л м. 1. Чин на висш офицер във военната флота между контраадмирал и адмирал. Преди няколко дена 12-годишният син на Абдул Азиса са възведе на чин вицеадмирал във флотата. Хр. Ботев, Съч. 1929, 261.

2. Лице, което има такъв чин. Тя успя да постигне мечтата си да се омъжи за морски офицер и взе вицеадмирал.

Списък на думите по буква