ВИЦЕГУБЕРНА̀ТОР

ВИЦЕГУБЕРНА̀ТОР м. Заместник, пръв помощник на губернатор. В България Каравелов пристигна заедно с руската войска в 1878 година и благодарение на обширните свои връзки с Русия скоро получи място на вицегубернатор във Видин. Пряп., 1903, бр. 89, 3. В санджаците са поставени военни руски губернатори, а до тях са придружени граждански български вицегубернатори. Г. Бенев, БК (превод), 84.

Списък на думите по буква