ВИЦЕГУБЕРНА̀ТОРСКИ

ВИЦЕГУБЕРНА̀ТОРСКИ, -а, -о, мн. ‑и. Прил. от вицегубернатор. Места вицегубернаторски завземат познатите български родолюбци, в Свищов — Балабанов, в Търново — Цанков. Г. Бенев, БК (превод), 84.

Списък на думите по буква