ВИЦЕКО̀НСУЛ

ВИЦЕКО̀НСУЛ м. Заместник на консул или ръководител на консулско учреждение в пункт с второстепенно значение. Събранието се откри на 19 октомври.. Дошли бяха неофициално само някои вицеконсули, пристигнал бе един член на английския парламент като частен посетител. В. Геновска, СГ, 514. Назначен за руски вицеконсул през 1857 г., той се отдал на широка народополезна дейност. Няма апостол, с когото Найден Геров да не се е познавал, комуто да не е бил с нещо полезен. П. Теофилов, К, 50.

Списък на думите по буква